BROMANDER ANALYS

Faktabaserad kunskap är nödvändigt i allt förändringsarbete

I drygt 25 år har jag studerat olika aspekter av Svenska kyrkans funktion och roll i det svenska samhället. Jag disputerade i religionssociologi 2001, blev docent 2006, startade Svenska kyrkans analysenhet 2008 och bildade Bromander analys 2015. Med utgångspunkt i vetenskaplig metod och teori bygger Bromander analys all sin verksamhet. Det är ett flexibelt enmansföretag som vid behov knyter samverkan med andra kompetenser. Målet är att skapa konkretion i en många gånger komplex och abstrakt verklighet.

Svenska kyrkan är en på många sätt unik organisation. Den är rikstäckande och med många medlemmar, anställda, förtroendevalda och verksamhetsgrenar. Därtill har den tre starka nivåer i form av nationell nivå, stift och församlingar. Mina kunskaper om vetenskaplig teori och metodik är inte unik. Däremot är min erfarenhet av Svenska kyrkans mångfacetterade natur i kombination med min vetenskapliga förankring unik. Därför kan jag hjälpa din organisation att gå från fakta till beslut.

Från fakta till beslut