Projekt och uppdragsgivare

Under de senaste fem åren har jag varit involverad i ett flertal projekt med olika uppdragsgivare. Varje projekt har varit unikt, samtidigt har de alla bidragit till att ackumulera min kunskap och erfarenhet om Svenska kyrkan, dess roll och förutsättningar.

Nedan listas ett axplock av projekten. Om du är intresserad av att få kontakt med någon av beställarna är du välkommen att höra av dej till mej för kontaktuppgifter.

Utvärderingar

 • Pastoratssammanläggningar. Stiftskansliet i Linköping
 • Utvärdering av församlingarnas behov av stiftskansliet. Stiftskansliet i Lund
 • Utvärdering av folkhögskolornas uppdrag att genomföra kyrkomusikerutbildning. Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
 • Utvärdering av arbetet inom Nätverket Framtiden bor hos oss. Framtiden bor hos oss.
 • Utvärdering av satsningen Dela tro- dela liv. Svenska kyrkans nationella nivå.

Föreläsningar/utbildningar

 • Utbildning i omvärldsanalys för stiftets pastorat. Stiftskansliet i Västerås.
 • Omvärldsanalys i teori och praktik. Sensus
 • Omvärldsanalys efter pandemin. Göteborgs stift
 • Svenska kyrkans framtid. Presidiekonferens i Stockholms stift
 • Svenska kyrkans framtid. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
 • Om framtidens död. Sveriges begravningsbyråers riksorganisation

Undersökningar

 • Kommunikationsundersökning, medarbetarundersökning och projekt om doputveckling. Svenska kyrkan i Sollentuna.
 • Kommunikationsenkät. Gävle pastorat.
 • Medlemsstudier. Kalmar pastorat, Höllvikens pastorat, Höganäs pastorat, Skanör-Falsterbo pastorat.

Bokprojekt

 • Författande av Diakon- och prästmötesavhandling. Stiftskansliet i Västerås.
 • Omvärldsanalys i teori och praktik. Bromander Förlag
 • Idealitet som utmanar. Verbum
 • Medlemmar i rörelse. Svenska kyrkans nationella nivå.

Ett företag, tusen analyser