Omvärldsanalys

Konsten att med små medel se de stora sammanhangen

Vi lever i en tid med snabba skiftningar och stor oförutsägbarhet. Därför är det extra angeläget för organisationer – det må handla om företag, offentlig sektor eller frivilligorganisationer – att skaffa sig grepp om de större sammanhang som påverkar förutsättningarna att nå fram till uppsatta mål. Annars hamnar man lätt i otakt med sin egen samtid.

Det råder viss förvirring kring vad omvärldsanalys faktiskt är. Det handlar varken om en vetenskaplig disciplin eller en vetenskaplig metod, snarare är det en strukturerad process som leder till strategiskt viktig kunskap.

Omvärldsanalysen syftar till att  skapa kunskap om allt som påverkar din organisation, men som organisationen själv inte mer än marginellt rår på att förändra.

Få syn på de stora sammanhangen