Undersökningar

Jag hjälper dej med:

…problemformulering

…undersökningsval

…datainsamling

…analys

…tolkning

Att genomföra en undersökning  handlar om att få syn på helt ny kunskap. Ofta utgår man från ett problem som måste lösas. Vad tycker medlemmarna om..? Varför kommer ”ingen” på våra gudstjänster? Vad läser man i församlingsbladet? Hur hög kännedom har medlemmarna om vår verksamhet? Vilka kan tänka sig att göra en ideell insats i pastoratet? Insikten om att en undersökning behövs kan komma ganska lätt, men hur den ska genomföras är mindre självklar. Ibland räcker det med att prata med några för sammanhanget centrala nyckelpersoner. I andra fall kan det behövas ett större projekt. Ibland är intervjustudien överlägsen, ibland är det enkätstudien att föredra. Allt bestäms av det problem församlingen vill lösa, eller den kunskap man avser att samla få syn på.

Det finns många konsultföretag som kan hjälpa er med detta, men inget annat än Bromander Analys har den kunskap och erfarenhet av Svenska kyrkans situation som Bromander Analys. Genom att anlita mej får ni inte bara en undersökning. Jag belyser frågeställningar och resultat ur fler sammanhang än vad ni annars skulle kunna göra.

Bygg din organisation med hjälp av ny kunskap