Lokalförsörjningsplanering

Vi går från fakta, via olika strategiska handlingsscenarion till beslut.

Kyrkomötet har beslutat att varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. I beslutet framgår att dessa bör vara genomförda den 1 januari 2022.

Det kan vara både svårt och känsligt att arbeta med lokalförsörjningsplanering. Ofta kan det vara till hjälp att ta in extern kompetens för att nå fram till ett resultat. Jag har specialiserat mej på att ta fram relevanta fakta till vilka jag kopplar olika strategiska scenarion. I dialog med församling/pastorat kommer vi fram till vilken väg som är bäst att välja.

Ett ändamålsenligt fastighetsbestånd