Processledning

Det underlättar om man tar in hjälp

Jag bidrar när ni ska ta er från en punkt till en annan. Det kan handla om att ta fram en församlingsinstruktion, planera höstens verksamhet, genomföra en församlingssammanläggning eller färdigställa en lokalförsörjningsplan. Ofta är många viljor inblandade i en sådan process. Därför är det till stor hjälp att ha en extern person som leder arbete.

Från en punkt till en annan