Föreläsningar

Att lyssna till välformulerad fakta kan vara till stor hjälp för anställda och förtroendevalda som arbetar med utvecklingsarbete.

”När Bromander pratar om statistik blir det aldrig tråkigt”

Min utbildning och erfarenhet av att studera Svenska kyrkan har givit mej en unik kunskap om organisationen. Därför anlitas jag ofta som föreläsare på personaldagar, stiftsmöten och i olika konferenssammanhang.

Teman jag brukar prata över är:

  • Svenska kyrkans framtid
  • Idealitet som utmanar
  • Medlemsutvecklingen, vad är det som driver på trenderna?
  • Omvärldsanalys i teori och praktik
  • Församlingssammanläggningar, möjligheter och svårigheter
  • Utveckling av Svenska kyrkans konfirmandverksamhet
  • Att analysera kyrkans statistik

Nya perspektiv