Statistisk analys

Jag hjälper dej att:

…samla in
…bearbeta
…analysera
…tolka

Statistisk information är ovärderlig för att förstå den verklighet i vilken man befinner sig. Uppgifterna kan fungera som vägledning vid planerings- och beslutsprocesser. Ibland är det svårt att se den verklighet som döljer sig bakom siffrorna. Min uppgift är att tydliggöra den verkligheten. Utifrån din organisations behov sammanställer jag relevant statistik, jag bearbetar och analyserar den. Därefter hjälper jag till att dra rimliga och avvägda slutsatser.

Jag använder såväl din egen kyrkostatistik, som den offentliga statistik som finns tillgänglig hos till exempel Statistiska Centralbyrån..

Vilka material finns?

Jag hjälper dej att hitta den statistiska information som är relevant för din organisation.

Vilken slutsatser kan man dra utifrån materialet?

Att förstå statistik kräver kompetens. De slutsatser man kan dra av ett material beror på flera faktorer. Jag hjälper dej att reda ut begreppen för att du ska känna dej trygg med den kunskap du får.

Hur gör man?

Att analysera ett statistiskt kräver en kombination av olika kompetenser och erfarenheter. Att kalla något för statistik är en sak, men att använda rätt statistisk metod är något helt annat.

Hur ska jag översätta det statistiska materialet till en hanterbar strategi?

Att dra slutsatser av en statistisk analys kräver stor förståelse för hela analysprocessen. Många slänger sig med lösryckta siffror för att övertyga någon om än det ena, än det andra. Det är sällan någon betjänt av. Jag hjälper dej att förstå det analysen säger.Ambitionen är att du ska se verkligheten bakom siffrorna.

Se verkligheten bakom alla siffror