Utvärderingar

Under årens lopp har Jag genomfört ett antal utvärderingar som rör olika delar av Svenska kyrkans verksamheter. Dessa har handlat om folkhögskolornas arbete med kyrkomusikerutbildningen, satsningen Dela tro, dela liv samt arbetet inom nätverket Framtiden bor hos oss. Jag har också utvärderat effekten av församlingssammanslagningar som genomförts i Linköpings stift. Utvärderingsuppdragen är intressanta i sig…