Av fri vilja…

Av fri vilja på fri tid på 2000-talet Nu följer vi upp det nyskapande projektet Av fri vilja på fri tid. För drygt 20 år sedan blev jag kontaktad av Kyrkans Unga i Stockholms stift. Man ville skapa resurser för att kunna engagera fler ideella i kyrkans ungdomsverksamhet. Min uppgift blev att genomföra den undersökning…

Utvärderingar

Under årens lopp har Jag genomfört ett antal utvärderingar som rör olika delar av Svenska kyrkans verksamheter. Dessa har handlat om folkhögskolornas arbete med kyrkomusikerutbildningen, satsningen Dela tro, dela liv samt arbetet inom nätverket Framtiden bor hos oss. Jag har också utvärderat effekten av församlingssammanslagningar som genomförts i Linköpings stift. Utvärderingsuppdragen är intressanta i sig…