Av fri vilja…

Av fri vilja på fri tid på 2000-talet Nu följer vi upp det nyskapande projektet Av fri vilja på fri tid. För drygt 20 år sedan blev jag kontaktad av Kyrkans Unga i Stockholms stift. Man ville skapa resurser för att kunna engagera fler ideella i kyrkans ungdomsverksamhet. Min uppgift blev att genomföra den undersökning…