I drygt 25 år har jag studerat olika aspekter av Svenska kyrkans funktion och roll i det svenska samhället. Jag disputerade i religionssociologi 2001, blev docent 2006, startade Svenska kyrkans analysenhet 2008 och bildade Bromander Analys 2015. Med utgångspunkt i vetenskaplig metod och teori bygger Bromander Analys all sin verksamhet. Det är ett flexibelt enmansföretag som vid behov knyter samverkan med andra kompetenser. Målet är att skapa konkretion i en många gånger komplex och abstrakt verklighet.
Läs mer
Jag erbjuder en palett av tjänster som sträcker sig från analyser med utgångspunkt i enskilda organisationers behov till föreläsningar om Svenska kyrkans samtid, framtid och omvärld.
Läs mer

Senaste nytt från bloggen

Av fri vilja…

Av fri vilja på fri tid på 2000-talet Nu följer vi upp det nyskapande projektet Av fri vilja på fri tid. För drygt 20 år sedan blev jag kontaktad av Kyrkans Unga i Stockholms stift. Man ville skapa resurser för att kunna engagera fler ideella i kyrkans ungdomsverksamhet. Min uppgift blev att genomföra den undersökning…

Read more

Se de stora sammanhangen